General

Profile

Logowanie przy użyciu danych z systemu Core²/eWniosek.

Pierwsze logowanie: aby poprawnie pobrać uprawnienia, przy pierwszym logowaniu wyloguj się i zaloguj ponownie.

Kontakt: Administrator SSPW